Giới thiệu các ngành đào tạo bậc trung cấp

Thứ sáu - 24/03/2017 14:20
Thông tin giới thiệu các ngành đào tạo bậc trung cấp
Thông tin các ngành đào tạo trung cấp
Thông tin các ngành đào tạo trung cấp
 1. Ngành: Tiếng Anh
 • Mô tả ngành: Ngành “Tiếng Anh” bậc TCCN là ngành học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và rèn luyện các kỹ năng Tiếng Anh cơ bản giúp người học sử dụng tốt trong môi trường toàn cầu hoá. Ngành tiếng Anh bậc TCCN bao gồm các môn học rèn luyện bốn kỹ năng trong tiếng Anh là nghe, nói, đọc và viết; thảo luận và giao tiếp tiếng Anh cơ bản; thực hiện các bảng biểu và mẫu đơn cơ bản bằng tiếng Anh; trình bày và truyền đạt quan điểm về các chủ đề thường gặp; thuyết trình tiếng Anh cơ bản; đọc hiểu các tài liệu thương mại và thư tín cơ bản; viết các mẫu thông báo, thư tín và tài liệu Tiếng Anh cơ. Ngành “Tiếng Anh” bậc TCCN còn giúp người học đạt được năng lực tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và có thể học liên thông trình độ Cao đẳng.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh bậc TCCN có thể làm việc ở các vị trí như nhân viên văn phòng, thư ký, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng.
2.  Ngành Tiếng Nhật
 • Mô tả ngành: Ngành “Tiếng Nhật” bậc TCCN là ngành học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Nhật đồng thời rèn luyện các kỹ năng Tiếng Nhật cơ bản giúp người học sử dụng tốt tại các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Nhật và giao tiếp hàng ngày. Ngành tiếng Nhật bao gồm các môn học rèn luyện bốn kỹ năng trong tiếng Nhật là nghe, nói, đọc và viết; giao tiếp và trả lời điện thoại bằng tiếng Nhật; soạn thảo các hợp đồng văn thư văn phòng, viết e-mail, tham dự hội nghị bằng Tiếng Nhật; đọc dịch tiếng Nhật không chuyên sâu; thuyết trình, thảo luận nhóm và tham gia diễn đàn tiếng Nhật. Ngành “Tiếng Nhật” còn giúp người học đạt được năng lực tiếng Nhật N3.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Nhật có thể làm việc ở các vị trí như nhân viên văn phòng, thư ký, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn viên, hướng dẫn du khách Nhật Bản; phiên dịch tại các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, công xưởng, văn phòng đại diện có sử dụng tiếng Nhật.
3.  Ngành Tiếng Hàn quốc         
 • Mô tả ngành: Chương trình đào tạo ngành Tiếng Hàn Quốc trình độ trung cấp cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Hàn quốc đồng thời rèn luyện các kỹ năng Tiếng Hàn cơ bản giúp người học có thể áp dụng được kiến thức tương đương năng lực tiếng Hàn quốc tế cấp 3 (topik 3) của Bộ Giáo Dục Đào Tạo Hàn Quốc; có khả năng tổng hợp kiến thức về tiếng Việt thực hành, văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc và vận dụng được kiến thức về thương mại, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam và Hàn Quốc.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Học sinh tốt nghiệp ngành Tiếng Hàn trình độ trung cấp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn như: Nhân viên văn phòng; Thư ký; Nhân viên tiếp thị; Nhân viên kinh doanh/Giao dịch viên; Nhân viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng/Tư vấn viên/hành chánh/ nhân sự; Hướng dẫn du khách Hàn Quốc khảo sát thị trường; Nhân viên biên phiên dịch Tiếng Hàn ở trình độ trung cấp; Nhân viên biên phiên dịch tại các nhà hàng, khách sạn, công ty, công xưởng, văn phòng đại diện, cơ quan nhà nước,...có quan hệ giao tiếp với đối tác Hàn Quốc; Tu nghiệp sinh tại các công ty ở Hàn Quốc.
4. Ngành Kế toán doanh nghiệp
 • Mô tả ngành: Đào tạo kế toán trình độ trung cấp có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kế toán. Ngoài kiến thức chuyên môn, người học còn được trang bị các kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Kế toán viên các bộ phận và kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp.
5. Ngành Quản lý doanh nghiệp
 • Mô tả ngành: Ngành Quản lý doanh nghiệp đào tạo trình độ trung cấp có phẩm chất đạo đức kinh doanh; có kiến thức, kỹ năng về kinh doanh và quản lý ở các doanh nghiệp; có khả năng tổ chức và quản lý nhóm kinh doanh; khai thác và phát triển thị trường; thiết lập và quản lý khách hàng; thực thi các hoạt động kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh..
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý doanh nghiệp, người học có thể đảm nhiệm công việc ở các bộ phận sau: bộ phận kinh doanh, bộ phận bán hàng, bộ phận tiếp thị quảng cáo, bộ phận chăm sóc khách hàng ở tất cả các loại hình công ty và các tổ chức khác, đồng thời có khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.
6.  Ngành Quản lý kho
 • Mô tả ngành: Ngành Quản lý kho đào tạo Quản lý, nhân viên kho trình độ trung cấp có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức, kỹ năng về quản lý kho; có khả năng quản lý kho bãi; quản lý quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng; quản lý trang thiết bị, quản lý bao bì và rác thải, bảo quản hàng hóa; lập kế hoạch nhận hàng, xuất hàng; tổ chức và quản lý nhóm.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm công việc Quản lý, nhân viên kho tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác có hoạt động liên quan đến quản lý, sản xuất và kinh doanh, đồng thời có khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.
7. Ngành Quản lý siêu thị
 • Mô tả ngành: Ngành quản lý siêu thị đào tạo quản lý, nhân viên siêu thị trình độ trung cấp có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức, kỹ năng về quản lý siêu thị; có khả năng tổ chức và quản lý nhóm kinh doanh; tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ; thực hiện các sự kiện, các hoạt động thu hút khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý siêu thị, người học có thể đảm nhiệm công việc quản lý, nhân viên quầy hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, đồng thời có khả năng tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.
8. Ngành Hướng dẫn du lịch
 • Mô tả ngành: Chương trình đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp nhằm đào tạo Hướng dẫn viên du lịch có kiến thức – kỹ năng– thái độ đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp và có khả năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai; Cung cấp cho người học các khối kiến thức như: Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam, Tâm lý khách du lịch, Tuyến điểm du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn, Thiết kế và điều hành tour, Nghiệp vụ lễ tân, Tổ chức sự kiện, Kỹ năng hoạt náo, Marketing du lịch, v.v…
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp người học có khả năng làm Hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành; Nhân viên thực hiện các nghiệp vụ: kinh doanh,marketing, điều hành, chăm sóc khách hàng tại các phòng kinh doanh lữ hành, phòng nhân sự, phòng tiếp thị sản phẩm du lịch, phòng quản lý chất lượng của các doanh nghiệp du lịch; Các nhà hàng, khách sạn, Điểm tham quan, Khu du lịch, Khu vui chơi giải trí, v.v… Đồng thời có thể tự khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành theo quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch.
9. Ngành:Tin học ứng dụng
 • Mô tả ngành: Ngành “Tin học ứng dụng” là ngành học trang bị cho học sinh có nền tảng kiến thức để phát triển toàn diện về nhân cách và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Phát triển các ứng dụng Web và Kiểm thử phần mềm.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Học sinh có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp với các vị trí sau: Nhân viên thiết kế layout web trên các thiết bị khác nhau; Lập trình viên web với ngôn ngữ PHP; Nhân viên quản trị hệ thống website; Nhân viên kiểm thử phần mềm; Nhân viên nhập liệu và xử lý dữ liệu.
10. Ngành Truyền thông đa phương tiện
 • Mô tả ngành: Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mang tính đa phương tiện và tương tác ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục và giải trí...Ngành Truyền thông đa phương tiện bao gồm các kiến thức chuyên ngành như nguyên lý thiết kế, qui trình thiết kế để thực hiện các sản phẩm đồ họa như logo, nhãn hiệu, catalog, bao bì, poster…, kỹ thuật quay phim, kết hợp kỹ thuật tạo hoạt hình 3D để thực hiện video clip quảng cáo giới thiệu sản phẩm, thiết kế và xây dựng website trong lĩnh vực kinh doanh với qui mô vừa và nhỏ.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện, người học có thể là nhân viên thiết kế đồ họa quảng cáo tại các công ty quảng cáo, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, các tòa soạn, nhà xuất bản, công ty quảng cáo thương mại điện tử, công ty in ấn, studio nghệ thuật, thiết kế, quản lý và cập nhật trang web, tham gia dự án xây dựng website, sản phẩm đa phương tiện trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học.
11. Ngành Bảo trì và sửa chữa Ôtô
 • Mô tả ngành: Ngành “Bảo trì và sửa chữa Ôtô” trình độ trung cấp là ngành trang bị các kiến thức cấu tạo nguyên lý động cơ ôtô, cấu tạo hệ thống gầm và truyền động, hệ thống điện, hệ thống điều hòa ôtô, trình bày các nguyên lý làm việccủa động cơ đốt trong, khung gầm ôtô, các hệ thống điện thân xe, điện động cơ, điện lạnh trên ôtô, các kiến thức về thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ôtô. Phương pháp thực hiện các quy trình đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng động cơ xăng, động cơ điezen, động cơ phun xăng điện tử, phun dầu điện tử, bảo dưỡng hệ thống điện, bảo dưỡng và sữa chữa hệ thống gầm ôtô.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Bảo trì và sửa chữa Ôtô trình độ trung cấp, người học có khả năng làm việc tại các công ty chuyên bảo dưỡng, sửa chữa đại tu ôtô,nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp, garage sửa chữa, trung tâm dịch vụ bảo hành, xí nghiệp lắp ráp ôtô và bảo trì sửa chữa ôtô; văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh ôtô, máy động lực và phụ tùng ôtô.
12. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Mô tả ngành: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ trung cấp là ngành nghề sử dụng các máy công cụ có tạo phoi và không tạo phoi như: Tiện, phay, bào, mài, khoan, khoét, doa, cắt dây, tia lửa điện, tia nước có hạt mài… để chế tạo các chi tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất cao và an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuậtcơ khí trình độ trung cấp người học có khả năng làm việc trong nhà máy, phân xưởng cơ khí và các xưởng kim loại, mà tại đó họ vận hành trên máy công cụ điều khiển theo chương trình số (CNC) và máy công cụ vạn năng để chế tạo các chi tiết kim loại chính xác cho các sản phẩm kỹ thuật như: Ổ trục bánh xe, càng xe, bánh răng, bánh đai truyền, ổ đỡ, khuôn đúc…cũng như các bộ phận của động cơ và các loại tua-bin; Chịu trách nhiệm thiết lập, lập trình và vận hành máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài và máy cắt bằng phương pháp ăn mòn; Kiểm tra chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quá trình sản xuất; Thực hiện việc bảo trì và kiểm tra hoạt động trên các máy công cụ cũng như tiến hành các sửa chữa nhỏ chủ yếu đối với các bộ phận cơ khí.
13. Ngành Điện tử công nghiệp
 • Mô tả ngành: Ngành Điện tử công nghiệp là ngành học cung cấp kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực điện tử trong công nghiệp và dân dụng. Ngành Điện tử công nghiệp là ngành học về thiết kế, thực hiện mạch in, lắp ráp linh kiện điện tử, lập trình điều khiển trong điện tử, sửa chữa bảo trì và bảo dưỡng thiết bị điện - điện tử trong công nghiệp và dân dụng.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: người học tốt nghiệp ngành Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp có thể làm việc tại các bộ phận kỹ thuật trong doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử; Thiết kế, thi công các mạch điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp và tự động hóa; Vận hành, phân phối các hệ thống điện, điện tử trong công nghiệp. Bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử; Quản lý và sử dụng các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa; Tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tổ chức hoạt động liên quan đến thiết bị điện, điện tử, v.v…
 14. Ngành Điện công nghiệp và dân dụng
 • Mô tả ngành: Ngành Điện công nghiệp và dân dụng là ngành học cung cấp các kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực điện trong công nghiệp và trong dân dụng. Ngành Điện công nghiệp và Dân dụng là ngành học về thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị trong lĩnh vực điện công nghiệp, tòa nhà và trong dân dụng.
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: người học tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng trình độ trung cấp có thể làm việc tại bộ phận sản xuất và truyền tải điện; Thiết kế, thi công các mạng điện chiếu sáng, mạng điện dân dụng, điện công nghiệp, tự động hóa; Vận hành, điều khiển và bảo trì các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị điện. Quản lý và sử dụng các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa. Tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tổ chức hoạt động liên quan đến thiết bị điện, điện tử.
15. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Mô tả ngành: Ngành “Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử” trình độ trung cấp đào tạo cho người học về công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy sản xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản xuất tự động (cụ thể là các cơ cấu cơ khí, các bộ lập trình điều khiển). Người học được trang bị các kiến thức và kỹ năng vềcơ khí (bản vẽ cơ khí, gia công cơ khí,…), điện – điện tử (thiết bị điện tử, thiết bị cơ điện,…) và điều khiển (vi điều khiển, công nghệ khí nén, lập trình PLC, robotic,…).
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, người học có thể làm việc ở các vị trí sau: nhân viên lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các cơ cấu cơ khí, hệ thống điều khiển của máy sản xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản xuất tự độngtại các nhà máy trong và ngoài nước. Tham gia tổ chức sản xuất, kinh doanh, khai thác, bảo dưỡng các máy sản xuất, hệ thống, dây chuyền sản xuất tự động và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tự động hóa.
16. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
 • Mô tả ngành: Ngành “ Công nghệ kỹ thuật Điều khiển tự động” trình độ trung cấp đào tạo cho người học về công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy sản xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản xuất tự động (cụ thể là các tủ điện điều khiển, các hệ thống điện điều khiển, các bộ lập trình điều khiển). Người học được trang bị các kiến thức và kỹ năng vềđiện – điện tử (bản vẽ điện, thiết bị điện tử, điện công nghiệp…) và điều khiển (vi điều khiển, công nghệ khí nén, lập trình PLC, robotic,…).
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển tự động, người học có thể làm việc ở các vị trí sau: nhân viên lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện điều khiển, bộ điều khiển lập trình của máy sản xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản xuất tự độngtại các nhà máy trong và ngoài nước. Tham gia tổ chức sản xuất, kinh doanh, khai thác, bảo dưỡng các máy sản xuất, hệ thống, dây chuyền sản xuất tự động và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tự động hóa.
17. Ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Mô tả ngành: Chương trình đào tạo ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống trình độ trung cấp đào tạo nguồn nhân lực công tác trong lĩnh vực du lịch – nhà hàng; Học sinh được cung cấp các khối kiến thức như: Kinh doanh nhà hàng & dịch vụ ăn uống: Marketing nhà hàng & dịch vụ ăn uống, Nghiệp vụ pha chế Bartender, Nghiệp vụ phục vụ bàn ( Kiểu Âu, kiểu Á), Nghiệp vụ chế biến món ăn ( Âu – Á), Nghiệp vụ chế biến bánh (Âu – Á), An toàn an ninh trong nhà hàng khách sạn, Phương pháp xây dựng thực đơn, Nghiệp vụ lễ tân Nhà hàng – khách sạn, Quản lý tổ chức sự kiện, v.v…
 • Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng & dịch vụ ăn uống trình độ trung cấp người học có thể làm nhân viên làm việc tại các nhà hàng – khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống, cụ thể : nhân viên phục vụ bàn, nhân viên pha chế tại quầy Bar, nhân viên bộ phận bếp, nhân viên lễ tân; Nhân viên kinh doanh và quản lý nghiệp vụ tại nhà hàng, các cơ sở dịch vụ ăn uống; Quản lý bộ phận ẩm thực tại các nhà hàng – khách sạn, khu vui chơi giải trí, khu du lịch; Tự khởi nghiệp doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng và cơ sở dịch vụ ăn uống.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây